Book now
Brekkefossen Flamsdalen

Brekkefossen, 2 timar

Brekkefossen Flamsdalen

Brekkefossen, 2 timar


Ta til høgre frå parkeringsplassen ved resepsjonen. Følg vegen rett fram i første kryss. Etter ca 1,5 km, ser du skiltet på høgre side av vegen som syner stien til Brekkefossen. Gå gjennom grinda og følg dei raude T-ane. Heile vegen opp til utsiktspunktet er det steinsett som trapp.  Brekkefossen er eit ynda fotomotiv og ein lett tilgjengeleg tur på ca 1,5 -2  timar.

Ver vennleg å lukk grindene etter deg, da det beitar sauer i området på sommaren.  GOD TUR!

 

Brekkefossen Flamsdalen