Book now
Bikeride flam

Sykkel tur

Bikeride flam

Sykkel tur

Fra Myrdal stasjon går siste del av Rallarvegen ned Flåmsdalen til Flåm. Veien fra Myrdal utgjør de siste 20 kilometerne av norges mest spektakulære sykkelrute. Rallarveien er den gamle anleggsveien for anleggsarbeiderne fra byggingen av Bergensbanen. Den øverste delen er grusvei, mens den nederste delen er asfaltert vei med lokal person- og biltrafikk.